Jerusalem in High Profile Events

Château Jerusalem Maastricht brengt de taste of Israel naar Nederland

Het 500-jarig bestaan van Château Jerusalem in Maastricht wordt donderdag 27 augustus gevierd. Het Château, dat haar naamgeving waarschijnlijk dankt aan pelgrimages naar het Heilige land, is sinds de zomer van 2014 in gebruik als internationaal support office voor horeca projectburo Mise en Place en haar labels, trainingsbureau Q-Staff en netwerkorganisatie Servicecenter 4Hospitality.

Opening
De officiële opening gebeurt in bijzijn van ruim 350 gasten, bestaande uit een vertegenwoordiging van de Nederlandse top horeca. Speciaal voor deze gelegenheid is de verbinding met Jeruzalem wederom gelegd; Zijne Excellentie Ambassador Haim Divon van Israël zal, samen met Annemarie Penn-te Strake, Burgemeester van Maastricht, Château Jerusalem officieel openen.

Zijne Excellentie Ambassadeur Haim Divon van Israël: ‘De stad Jeruzalem heeft een eeuwenlange dynamische historie en is het hart van vele culturen en bewoners, een vergelijking die Château Jerusalem deelt. Het kasteel staat symbool voor de historische verbondenheid tussen Maastricht en Jeruzalem, tussen Nederland en Israël en heeft de ambitie om een rijke en smaakvolle traditie te bouwen. Met de opening van het château is de basis gelegd voor een vruchtbare samenwerking in de toekomst. Château Jerusalem brengt de taste of Israel naar Nederland!’

Geschiedenis

Château Jerusalem, gelegen in de wijk Limmel aan de rand van Maastricht, werd in of kort na 1515 gebouwd. Over de voorganger van het huidige kasteel is weinig meer bekend dan dat die deel uitmaakte van de grondheerlijkheid van de proosdij van Meerssen en in 1515 verwoest zou zijn door een brand. De opdrachtgever voor de bouw van het nieuwe huis was Peter van den Dries genaamd Proenen. Hij was een telg uit het patriciërsgeslacht Proenen of Pruyn, dat generaties lang bestuurlijke functies in Maastricht, Luik en Antwerpen vervulde. Zijn zoon en erfgenaam Andries was kanunnik en proost van het Onze-Lieve-Vrouwe-kapittel te Maastricht. Hij maakte een reis naar het Heilige Land en gaf na terugkomst in 1557 zijn kasteel de naam Jerusalem.
Gedurende vijf eeuwen is Château Jerusalem meerdere malen van eigenaar gewisseld, tot het aan het eind van de twintigste eeuw leeg kwam te staan en eigendom werd van de Gemeente Maastricht.

Mise en Place

In het een steenworp verderop gelegen Château Bethlehem werd in de jaren ‘70 de studentencampus van de Katholieke Hogere Hotelschool (thans Hotel Management School Maastricht) gevestigd. Op diezelfde studentencampus floreerde begin jaren ‘80 het ‘jobkoningen commissie-systeem’. Voorheen was het de Hoge Hotelschool Maastricht die studenten detacheerde voor feesten en partijen, tot in 1982 het systeem ontstond waarbij een hotel een student commissie betaalde voor zijn bemiddeling in ‘jobpers’. Ook dit werd geprofessionaliseerd: vanuit een schuurtje in Limmel werd in 1994 horecaprojectbureau Mise en Place gestart.

Vanuit zijn campuskamer op de hotelschool had Charles van Goch (oprichter van Mise en Place) uitzicht op Château Jerusalem en droomde hij ervan, daar ooit iets mee te doen. Lisette van Asten, mede oprichter, schreef tijdens haar studententijd zelfs een afstudeerproject over mogelijke toekomstige bestemmingen van Château Jerusalem.  Mise en Place groeide in de laatste 21 jaar uit tot een internationaal bedrijf met ruim 8.000 collega’s in zeven landen. Maar dat alles zonder te vergeten waar haar wortels liggen: in Limmel en op de Hotel Management School Maastricht.