VAN AMBY TOT ROTHEM JERUSALEM ALS LANDGOED

De Landgoederenzone Maastricht-Meerssen is een aanduiding voor een gebied in Maastricht Noordoost en Meerssen-Zuid, waarin zich een groot aantal landgoederen bevinden.

Het gebied wordt gekenmerkt door grote natuurlijke schoonheid en er zijn plannen om het gebied integraal te ontwikkelen tot natuur- en cultuurgebied. Er bevinden zich rivieren en beken (Maas, Geul en Kanjel), bossen, weilanden en een twintigtal kastelen, historische landhuizen en watermolens. Een deel van deze gebouwen zijn gebouwd (soms verbouwd) door de 19e-eeuwse Maastrichtse industrieel Petrus Regout en diens nakomelingen.

De Landgoederenzone bestaat verschillende Landgoederen in en rondom Maastricht:

Wittevrouwenveld

 • Kasteel Geusselt

Weert

 • Hoeve Weerterhof
 • Villa Zonnevang

Amby

 • Huis Severen
 • Landhuis Withuishof
 • Hoeve Gravenhof
 • Hoeve Hagenhof (‘Tiendschuur van Amby’)

Limmel

 • Kasteel Bethlehem
 • Kasteel Jerusalem

Meerssenhoven

 • Kasteel Vaeshartelt
 • Villa Klein Vaeshartelt
 • Kasteel Meerssenhoven

Rothem

 • Watermolen IJzeren Molen

Nazareth

 • La Grande Suisse (Kasteel Mariënwaard)
 • La Petite Suisse (Villa Kanjel)
 • Villa Kruisdonk