Limmel (Limburgs: Lummel) is een wijk van de gemeente Maastricht, gelegen in het noorden van de stad op de oostelijke Maasoever.

De wijk grenst in het westen aan de Maas en het Julianakanaal en in het oosten aan de spoorlijn Maastricht – Venlo (aan de ander kant van het spoor ligt de wijk Nazareth). In het noorden is de Korvetweg de wijkgrens; ten noorden daarvan begint de Beatrixhaven. In het zuiden vormen de Viaductweg en de aanlanding van de Noorderbrug de begrenzing met de wijk Wyckerpoort. De Willem Alexanderweg is de belangrijkste route door de wijk.

Over het ontstaan van de nederzetting Limmel, Lemeloe, Lemal, Limale of Limmail is weinig bekend. Het kasteel van Limmel (kasteel Bethlehem), was aanvankelijk een leen van de heren van het Land van Valkenburg, vanaf 1284 van de hertogen van Brabant. In het begin van de 16e eeuw kwam het kasteel in handen van de ridders van de Duitse Orde, die het tot aan de Franse tijd behielden. Vanaf de 17e eeuw werd het kasteel voor het eerst Bethlehem genoemd. In 1794 werden de ridderorden door de Fransen opgeheven en kwam het kasteel in bezit van achtereenvolgens de families Beghin, Bettonville, Stevens en Regout-Stevens.

In 1953 werd het kasteel aangekocht door de Katholieke Hogere Hotelschool, thans Hotel Management School Maastricht, die er in de jaren 1970 een studentencampus vestigde. Eind 19e, begin 20e eeuw vestigden zich een aantal bedrijven rondom Limmel: de Zinkwitfabriek, glasfabriek Stella, porselein en tegelfabriek Mosa, cementbuizenfabriek Schunck en ijzeren ledikantenfabriek Beaumont. In 1911 werkten zo’n 2000 arbeiders in deze fabrieken. Limmel telde in die tijd een veertigtal cafés. Eind jaren 1950 vond de eerste grootschalige stadsuitbreiding in Limmel plaats en transformeerde het dorp langzaam tot stadswijk. In 1960 had Limmel ongeveer 3000 inwoners, waarvan circa 67% tot de lagere klassen gerekend werden. De wijk telde toen drie scholen en dertien winkels.

Begin jaren 1960 werd het industrieterrein Beatrixhaven aangelegd (en de ontsluitingsweg Willem Alexanderweg) en vestigde zich de PLEM op een terrein in het zuidoosten van de wijk. Iets later kwam daar aan de Willem Alexanderweg de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de gemeentewerf van Openbare Werken bij en was de insluiting van de wijk door industrie en infrastructuur compleet. In 1972 werd het Huis van Bewaring ‘Overmaze’ in gebruik genomen. Een deel van Limmel behoort tot de Landgoederenzone Maastricht – Meerssen. Het middeleeuwse Kasteel Bethlehem en het vlakbij gelegen Kasteel Jerusalem maken beide deel uit van deze zone.