LIMMEL, LEMELOE, LEMAL, LIMALE TOEN EN NU

Over het ontstaan van de nederzetting Limmel, Lemeloe, Lemal, Limale of Limmail is weinig bekend.

Het kasteel van Limmel, het huidige Kasteel Bethlehem, was aanvankelijk een leen van de heren van het Land van Valkenburg. In het begin van de 16e eeuw kwam het kasteel in handen van de ridders van de Duitse Orde, die het tot aan de Franse tijd behielden. Vanaf de 17e eeuw werd het kasteel voor het eerst Bethlehem genoemd. In 1794 werden de ridderorden opgeheven en kwam het kasteel in bezit van de families Beghin, Bettonville, Stevens en Regout-Stevens, tot het in 1953 werd aangekocht door de Katholieke Hogere Hotelschool, thans Hotel Management School Maastricht, die er in de jaren ’70 een studentencampus vestigde.

Op diezelfde studentencampus floreerde begin jaren ’80 het ‘jobkoningen commissie-systeem’. Voorheen was het de Hoge Hotelschool Maastricht die studenten detacheerde voor feesten en partijen, tot in 1982 het systeem ontstond waarbij een hotel een student commissie betaalde voor zijn bemiddeling in ‘jobpers’. Ook dit werd geprofessionaliseerd: vanuit een schuurtje in Limmel werd in 1994 horecaprojectbureau Mise en Place gestart.

Vanuit een campuskamer op de hotelschool had Charles van Goch (oprichter van Mise en Place) uitzicht op Château Jerusalem en droomde hij ervan, daar ooit iets mee te doen. Lisette van Asten, mede oprichter, schreef tijdens haar studententijd zelfs een afstudeerproject over mogelijke toekomstige bestemmingen van Château Jerusalem. En vandaag is de cirkel rond! Sinds de zomer van 2014 is Château Jerusalem in gebruik als internationaal support office voor Mise en Place, haar labels en Servicecenter 4Hospitality. De missie van Mise en Place, “Together We Proudly Put Energy In Making Friends And Creating Synergy”, wordt wederom vanuit Limmel uitgedragen.

Mise en Place groeide in de laatste 20 jaar uit tot een internationaal bedrijf met ruim 8.000 collega’s in zeven landen. Maar dat alles zonder te vergeten waar haar wortels liggen: in Limmel en op de Hotel Management School Maastricht.